Cri’r Gylfinir / Curlew LIFE

Mae niferoedd y gylfinir yn crebachu’n gyflym ledled Ewrop a gwledydd Prydain. Gyda chefnogaeth rhaglen LIFE y Comisiwn Ewropeaidd a phartneriaid eraill, nod prosiect Cri’r Gylfinir / CurlewLIFE yw gwrthdroi’r dirywiad hwn mewn pum ardal sy’n cael blaenoriaeth dros wledydd Prydain.

Curlew by Neal Warnock

Y Broblem

Bu cwymp o 48% ym mhoblogaeth y gylfinir ym Mhrydain ers canol y 1990au ac mae’r niferoedd yn dal yn ansefydlog.

Curlew nest in cut rush by Gavin Thomas

Beth rydyn ni’n ei wneud

Gweithio gyda rheolwyr tir a chymunedau i wella cynefinoedd a chodi ymwybyddiaeth o faterion gwarchod y Gylfinir.

Curlew chick by Neal Warnock

Y Nod

Erbyn Rhagfyr 2024, bydd cynefinoedd gwell yn arwain at boblogaethau Gylfinir sefydlog yn ardaloedd y prosiect.

Yr ardaloedd prosiect

Mae'r prosiect yn cael ei rhedeg mewn pum ardal o flaenoriaeth yng Ngogledd Iwerddon, Cymru, Lloegr a'r Alban. Mae pob un o rain wedi cael eu dewis fel ardal o bwys i ylfinirod magu.

RSPB Insh Marshes

RSPB Insh Marshes

Ysbyty Ifan and Hiraethog

Ysbyty Ifan and Hiraethog

Antrim Plateau

Antrim Plateau

Lough Erne Lowlands

Lough Erne Lowlands

RSPB Geltsdale and Hadrian's Wall

RSPB Geltsdale and Hadrian's Wall

Ein Partneriaid

Rheolir prosiect Cri’r Gylfinir gan yr RSPB gyda chymorth hael gan raglen LIFE yr UE a’r partneriaid canlynol i’r prosiect; Cairngorms Connect, NIEA-DAERA, Fellfoot Forward Landscape Partnership Scheme, Cyfoeth Naturiol Cymru, RSPB

 

Ein Noddwyr

Ariennir prosiect Crir Gylfinir gan Raglen LIFE yr Undeb Ewropeaidd.

PROSIECT LIFE 2019 Y COMISIWN EWROPEAIDD (LIFE19 NAT/UK/000844)

 

Darparwyd cyllid ychwanegol gan y partneriaid a restrwyd uchod ar gyfer safleoedd prosiectau’r gwledydd perthnasol.