All
  • All
  • Uncategorized
  • Ysbyty Ifan a Hiraethog
  • Ysbyty Ifan a Hiraethog
Curlew - Swch Maes Gwyn - Ben Porter (4)

Pam achub y gylfinir?

A ninnau wrthi’n brysur yn buddsoddi cymaint o amser, arian ac ymdrech i achub y gylfinir mewn ardaloedd allweddol o’r DU, mae’n bwysig gofyn pam mae’r RSPB yn gwneud hyn, gyda chefnogaeth LIFE yr UE a nifer o sefydliadau eraill. Wedi’r cyfan, mae’n un rhywogaeth o blith llawer gormod a allai ddiflannu’n llwyr o’r DU,…

Llun Keegan o ben gylfinir

Fy mhrofiad fel gwirfoddolwr Cri’r Gylfinir/CurlewLIFE gan Keegan Blazey

Dyma flog am fy mhrofiad a’m sylwadau yn gwirfoddoli gyda phrosiect Cri’r Gylfinir/CurlewLIFE yn ardal Ysbyty Ifan a Hiraethog. Mae hwn yn fenter i atal aderyn hirgoes poblogaidd rhag diflannu fel rhywogaeth magu o Gymru. Treuliais dymor yn cynnal arolygon wythnosol a sesiynau monitro a oedd wedi’u cynllunio gan dîm y prosiect. I ddechrau, roeddwn…

Curlew - Swch Maes Gwyn - Ben Porter (3)

Ysbyty Ifan a Hiraethog – tymor magu’r Gylfinir 2022

Unwaith eto, daw distawrwydd dros Ysbyty Ifan a Hiraethog am flwyddyn arall, wrth i dymor magu’r gylfinir ddod i ben. Am dymor rydyn ni wedi’i gael! O’i gymharu â 2021, pan oedden ni’n dal o dan gyfyngiadau Covid, fe wnaethon ni lwyddo i gynyddu’n sylweddol yr ymdrech i gynnal arolwg o’r gylfinir sy’n magu. Fe…

“Nid ydym yn gwneud unrhyw beth yn wahanol!”

Dyma’n aml beth mae ffermwyr yn datgan mewn sgyrsiau ar y gostyngiad yn nifer y gylfinir sy’n nythu ar eu tir.  Mae’r rhan fwyaf o ffermwyr yn ardal Ysbyty Ifan a Hiraethog sydd â gylfinir yn nythu ar eu tir wedi sylwi bod llai o barau o gymharu â’r gorffennol.  Yn ôl Dion Williams, sy’n…

Golygfa o'r ffens newydd yng Nghymru

Sut rydym yn gwella cynefinoedd y gylfinir yng ngogledd Cymru

Mae wedi bod yn fisoedd prysur yn safleoedd prosiect Ysbyty Ifan a Hiraethog yng Nghymru. Rydyn ni wedi bod yn mynd i’r afael ag amrywiaeth o waith rheoli cynefinoedd er mwyn eu gwella ar gyfer ein gylfinirod sy’n bridio. Rydyn ni wedi dewis ardaloedd lle mae’r gylfinir eisoes yn bridio, ond heb lwyddo i fagu’r…

Gylfinir gwyliadwrus Ysbyty Ifan

Beth yw Cynllun Gweithredu Gylfinir Cymru a sut mae Cri’r Gylfinir yn cymryd rhan?

Julian Hughes yw Pennaeth Rhywogaethau RSPB Cymru, helpodd i ddatblygu prosiect Gylfinir LIFE ac mae’n aelod o Gylfinir Cymru, y grŵp sy’n cydlynu gwaith adfer ar gyfer y gylfinir yng Nghymru. Petai gylfinirod yn dibynnu ar yr angerdd a’r cydweithrediad a rennir i’w hachub, byddai eu dyfodol yn ddisglair. Yn anffodus mae angen mwy na…

4

‘Cri’r Gylfinir’

Mae’n debyg y dylem gyfeirio at y gân fel ‘galwad’ y gylfinir, gan mai gwyddonwyr gwrthrychol ydym ni ond dewision enwi’r prosiect, sydd wedi’i leoli ger Ysbyty Ifan a Hiraethog yn ‘cri’r gylfinir’!  Does dim rhaid i mi egluro pam ein bod ni wedi canolbwyntio ar yr alwad, gan mai hwn sy’n cydio yn ein…